top of page

HVA VI

TILBYR 

Ønsker du et innslag eller en liten konsert?

Vi spiller både større klassiske verker, små klassiske ”svisker”, folkemusikk fra ulike land, underholdningsmusikk og julemusikk. Soli Trio kan bestilles for et eller flere korte musikalske innslag i et arrangement, til å gjøre lunsjkonserter, større konserter, eller i samarbeid med flere aktører.

 

Vi arrangerer store deler av musikken vi spiller selv, noe som gir store musikalske muligheter med få begrensninger. Har du en idé er det med andre ord stor sannsynlighet for at vi kan innfri deres ønsker.

Ved siden av å spille varierende oppdrag som nevnt over har vi siden julen 2013 spilt julekonserter sammen, da vi ønsket å skrive og spille egne arrangementer av kjente og kjære julesanger, samt at vi ønsket å løfte frem mindre kjent musikk som vi synes beskrev høytiden og alle dens følelser godt. Konserten valgte vi derfor å kalle "Julestemninger", og det er nå blitt en tradisjon å spille denne konserten et eller flere steder hvert år i desember, med varierende program. Se "KONSERTER" for hvor og når vi spiller "Julestemninger" neste gang.

bottom of page